Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De komende jaren neemt het belang van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt toe. Er dreigen immers grote tekorten op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden en beroepsbeoefenaren met bepaalde kwalificaties.
Denk daarbij aan een opleiding in de zorg, een technische opleiding of mensen met een financiële achtergrond. Tegelijkertijd dreigt een groot aantal jongeren buiten de boot te vallen wanneer ze niet minimaal het niveau van de startkwalificatie weten te bereiken.

Daarom is onderzoek nodig naar de manier waarop scholieren en studenten nu de arbeidsmarkt al dan niet betreden en naar de perspectieven van bepaalde opleidingen voor de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het in de eerste plaats om onderzoek naar de jongeren die niet de startkwalificatie halen, naar hun kenmerken, redenen waarom ze uitvallen en de effecten van maatregelen tegen voortijdig schooluitval. In de tweede plaats gaat het om onderzoek naar de perspectieven op de arbeidsmarkt voor toekomstig afgestudeerden: hoe kiezen ze voor een opleiding, welke opleidingen moeten opleidingsinstellingen in het beroepsonderwijs aanbieden, voor welke kwalificaties bestaan er in de toekomst (moeilijk vervulbare) vacatures?

Panteia doet onderzoek naar jongeren met leerproblemen, naar voortijdig schooluitval en de mogelijkheden om dit te voorkomen. Ook analyseren we de perspectieven van nieuwe opleidingen, de vraag naar afgestudeerden in bestaande opleidingen en de mate waarin voor bepaalde sectoren in de toekomst voldoende afgestudeerden beschikbaar komen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00