Armoede & schulden

Panteia is specialist op het gebied van onderzoek op het brede terrein van armoede en schulden

Als mensen niet in staat zijn te voorzien in hun primaire levensbehoeften, over onvoldoende middelen beschikken en niet meer kunnen participeren in de maatschappij, hebben zij kans in een situatie van armoede en schulden te raken. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft het welvaartsniveau de laatste jaren onder druk gezet. Dit heeft tot gevolg dat meer mensen te maken hebben gekregen met (risico op) problematische schulden en armoede.

Het is belangrijk dat burgers en huishoudens die te maken hebben met financiële problemen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om als volwaardige burgers te participeren in en bij te dragen aan de samenleving. Panteia staat beleidsmakers van rijksoverheid, gemeenten, UWV en andere belangenorganisatie bij om de juiste beslissingen te nemen in het vaak complexe speelveld.

Panteia heeft een brede expertise opgebouwd in het beleidsonderzoek op het terrein van armoede en schulden. Panteia heeft veel ervaring met onderzoeken naar omvang, oorzaken en achtergronden van schuldsituaties, en de evaluatie van gemeentelijke schuldhulpverlening en armoedebeleid. Panteia doet dit doorgaans door een uitgebreide combinatie van kwantitatieve analyses en kwalitatieve diepte-interviews waarbij ook de doelgroep zelf uitgebreid wordt betrokken.

Deze onderzoeken zijn gericht op schuldenaren in het algemeen of op specifieke doelgroepen zoals bijstandsgerechtigden, zzp’ers, of jongvolwassenen. Momenteel voert Panteia in opdracht van Instituut Gak onderzoek uit naar schulden en werk. In dit onderzoek staan zowel bijstandsgerechtigden met schulden centraal als werknemers met schulden. Daarnaast evalueren we in opdracht van de Ombudsman Metropool Amsterdam een pilot die zij samen met het CAK en de Amsterdamse schuldhulpverlening zijn gestart. Met de nieuwe aanpak in de pilot – die erop is gericht om mensen met betalingsachterstanden intensief, proactief en outreachend te benaderen – hopen de Ombudsman, het CAK en de Amsterdamse schuldhulpverlening een doorbraak te kunnen realiseren in de aanpak van mensen met schulden. Begin 2018 werd het onderzoek openbaar dat wij uitvoerden naar het armoede- en schuldenbeleid in Tilburg. In 2008 en 2015 heeft Panteia het rapport 'Huishoudens in de rode cijfers' uitgebracht, waarin de ontwikkeling van het aantal huishoudens met betalingsachterstanden en (risico op) problematische schulden in kaart wordt gebracht.

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00