Cultuur

Cultuur, waaronder kunst en erfgoed, is de lijm van onze samenleving. Het verbindt, verrijkt en stimuleert. Het is van economische waarde doordat het banen creëert, (inter)nationaal toerisme aantrekt en doordat creativiteit een belangrijke drijfveer voor de markteconomie is. Het stimuleert sociale cohesie; mensen ontmoeten elkaar, komen tot begrip voor andere normen, waarden en culturen, en kunnen trots zijn op hun buurt of stad vanwege diens monumentale allure.

Onze expertise
Met veel passie voor de brede betekenis en waarde van cultuur, waaronder kunst en erfgoed, voert Panteia divers onderzoek uit om de culturele sector te versterken. Ons onderzoek richt zich voornamelijk op evaluatie en impactanalyses van regelingen, organisaties en (beleids)programma’s. Ook voeren we regelmatig sectorstudies uit waarin gekeken wordt naar trends en ontwikkelingen binnen de sector en diens impact op de arbeidsmarkt.

Panteia voert onderzoeken uit in diverse kunstdisciplines zoals beeldende kunst, podiumkunst, letteren, film, media, grafimedia en muziek alsook rond archief en cultureel erfgoed. Onderzoek naar arbeidsperspectieven en stimuleringsregelingen behoren van oudsher tot ons werkgebied. De laatste jaren hebben we daarnaast ook de impact en kansen van digitalisering op de sector bestudeerd. We voeren tevens diverse onderzoeksprojecten binnen de bibliotheekwereld uit. Zo onderzoeken we de (mogelijkheden voor) innovatie, positionering en herstructurering van bibliotheken en kijken we naar de rol van bibliotheken in maatschappelijke vraagstukken als laaggeletterdheid, basisvaardigheden en zorg. Tot slot hebben we in het verleden het secretariaat gevoerd van de Visitatiecommissie Cultuurfondsen en Sectorinstituten.

Opdrachtgevers
Onderzoek op het gebied van cultuur, kunst en erfgoed doen we voor zowel nationale als internationale opdrachtgevers en zowel als stand-alone organisatie als in partnerschap met onderzoeks- en adviesbureaus en/of partijen uit de sector. Onze opdrachtgevers zijn onder andere de Europese Commissie, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken, verschillende provincies en gemeenten, brancheorganisaties, fondsen, erfgoedinstellingen, sectorinstituten en diverse bibliotheken en bibliotheekorganisaties.

Contact
Onderstaand vindt u een selectie van onze onderzoeken uitgevoerd vanaf 2010. Voelt u vrij om vrijblijvend contact met ons op te nemen over de mogelijkheden om uw kennisvraag te vertalen naar een concreet onderzoek.

Referentie projecten

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00