Onderwijs

Onderzoek met als doel onderwijsbeleid te versterken: het is zowel onze expertise als passie. Het is de manier om te leren van (eigen) ervaringen, zicht te krijgen op de onderwijspraktijk of om juist de mogelijkheden van nieuw onderwijsbeleid te verkennen.

Onze onderwijsonderzoekers zijn gespecialiseerd in onderzoek binnen het mbo en het hoger onderwijs.

Binnen het mbo doen wij veel onderzoek naar het beleid rondom voortijdig schoolverlaters(vsv) en jeugdwerkloosheid (o.a. effectiviteit van vsv-maatregelen of onderzoek naar de opleidingskeuzemotieven van jongeren). Lerarenbeleid in het mbo, en nog specifieker het beleid rondom startende mbo-docenten en mogelijkheden voor hybride docenten, is tevens een thema waar wij ervaring mee hebben. Ook de samenwerking tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt, die zowel tot uitdrukking komt in stages als in de samenwerking tussen docenten en praktijkbegeleiders, hebben wij veelvuldig onderzocht.

Binnen het hoger onderwijs (hbo en wo) hebben wij uitgebreide expertise op het gebied van rechtsbescherming voor zowel studenten als docenten. Voor diverse onderwijsinstellingen evalueerden wij de effectiviteit en de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarktbehoeften van potentiële werkgevers. Hierbij gaat het zowel om bestaande opleidingen als de behoefte aan nieuwe opleidingen. Daarnaast voeren wij veel effectmetingen uit naar uiteenlopende beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld naar mentoring en de invoering van avondonderwijs) in de onderwijspraktijk.

Tot slot hebben wij ervaring met diverse sectoroverstijgende thema’s zoals passend onderwijs, voortijdig schoolverlaten, mentorschap en professionalisering van leraren.

Dit alles doen wij zowel voor internationale als nationale opdrachtgevers: van overheden (Europees Parlement / Commissie, Ministerie van OCW en gemeenten) en belangen/brancheorganisaties tot aan onderwijsinstellingen zelf. Voel u vrij om vrijblijvend contact met ons op te nemen over de mogelijkheden om uw kennisvraag tot een concreet onderzoek om te zetten!

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00