Re-integratie & matching werkgevers-werknemers & jeugd (werkloosheid)

Mensen die geen baan kunnen vinden, hoeven niet onnodig aan de kant te blijven staan.

Met het re-integratiebeleid willen centrale en decentrale overheden een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie bewerkstelligen, waarbij duurzame plaatsing van werkzoekenden in reguliere banen voorop staat. De wijze waarop dit doel is te bereiken is onderhevig aan veranderende inzichten en rolopvattingen van de belangrijkste spelers op de re-integratiemarkt. In de afgelopen jaren is die markt daarom een constant veranderend speelveld geweest.

Panteia is met onderzoek betrokken geweest bij veel van deze veranderingen. Daarom zijn wij als geen ander in staat om praktische en betrouwbare informatie te bieden om de betrokken partijen in hun veranderende taakopvatting te ondersteunen. Zowel op landelijk als lokaal niveau dragen we bij aan verbeteren van beleid door verkennende studies, monitoring, evaluatie en beleidsadvies.

We zijn er goed in om de vertaalslag te maken van beleidsvisies naar uitvoeringspraktijk – en omgekeerd – en hebben uitgebreide ervaring in alle uitvoeringslagen, met de doelgroepen én met werkgevers. Recente projecten hebben betrekking op het gehele stelsel (SUWI), de arbeidstoeleiding van jonggehandicapten, samenwerking tussen UWV en gemeenten, werkgeversdienstverlening, de doelgroep voor de banenafspraak, arbeidsmarktdiscriminatie en matching (actieve bemiddeling) van werkzoekenden aan werkgevers door gemeenten en UWV.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00