Cure en Care

Panteia doet onderzoek op zowel het terrein van de langdurige als de curatieve zorg, waarbij de kwaliteit van zorg een belangrijk onderwerp is.

Terugkerende thema’s zijn bijvoorbeeld kosteneffectiviteit van de zorg, aard en omvang, toegankelijkheid en wachtlijsten, de totstandkoming van ketensamenwerking en de decentralisatie van onderdelen van de AWBZ naar gemeenten.

Panteia voert onderzoek uit voor alle verschillende sectoren en doelgroepen binnen de curatieve en langdurige zorg, zoals ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg, GGZ, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Binnen deze onderzoeken spelen de volgende vragen veelal een belangrijke rol: hoe zorgen we nu en in de toekomst voor kwalitatief goede, op de cliënt toegesneden en betaalbare zorg? Hoe waarborgen we kwaliteit van zorg in instellingen en thuis? Welke rol wordt toebedeeld aan mantelzorgers, vrijwilligers of welzijnswerkers? Hoe voorkomen we tekorten op de arbeidsmarkt in deze sector?

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00