Interactieve Jeugdzorg Monitor

Panteia heeft een praktisch en intelligent sturingsinstrument ontwikkeld: de Interactieve Jeugdzorg Monitor.

Een geavanceerd instrument om gemeenten inzicht te bieden in de toekomstige opbrengsten en kosten van de jeugdzorg, waardoor meer grip wordt gehouden op de ingrijpende veranderingen.

Interactieve Jeugdzorg Monitor maakt financiële risico's inzichtelijk en beheersbaar! Vanaf 2015 valt de gehele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Tegelijk met deze transitie, vindt er een transformatie plaats. Beleidsmakers van gemeenten, zorgaanbieders en voorzieningen moeten zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Gemeenten bepalen dus wat er gaat gebeuren, maken hiervoor beleid en stellen financiële middelen beschikbaar. Echter, er moet bezuinigd worden. Dat betekent dat gemeenten moeten sturen op de te bereiken beleidsdoelen tegen lagere kosten en dat brengt financiële risico’s met zich mee. De Interactieve Jeugdzorg Monitor geeft inzicht in deze risico’s en maakt ze beheersbaar.

Hoe werkt de Interactieve Jeugdzorg Monitor? De monitor stelt gemeenten in staat om de effecten van beleidsvoornemens vooraf toetsen. Gemeenten kunnen ‘aan de knoppen draaien’ en nagaan wat de financiële gevolgen zijn: de gemeente stelt de knoppen in (beleidsvoornemens) en de Monitor rekent de exploitatiecijfers voor de komende jaren zelf door.

De Jeugdzorg Monitor geeft snel en betrouwbaar resultaat • Getest in de praktijk door meerdere gemeenten. • Gemeenten bepalen zelf de beleidsuitgangspunten: invoeren doelstellingen vanuit beleidsvisie. • Het model rekent uit op welke wijze deze doelstellingen bereikt kunnen worden. • Met behulp van de Interactieve Jeugdzorg Monitor rapporteert Panteia over de effecten van het te toetsen beleid. • Mogelijkheden tot optimalisaties voor zorg en kosten. • De monitor is toepasbaar voor meerdere jaren vanaf 2015. Hierbij wordt rekening gehouden met de veranderingen in de demografie van een gemeente. • Panteia beschikt over de nodige gegevens, gemeenten hoeven geen extra gegevens te leveren.

Minimale investering voor een maximaal resultaat Een doorrekening is al mogelijk vanaf €5.000. Hiervoor krijgt u een doorrekening van een door u aangegeven beleidsscenario, een presentatie van de resultaten en een rapportage met daarin de belangrijkste uitkomsten voor beleid en financiën. Tegen meerprijs is het tevens mogelijk om varianten door te rekenen, gevoeligheidsanalyses uit te voeren of advies op maat te ontvangen.

Grip houden op de kosten van de jeugdzorg? Voor meer informatie over de mogelijkheden van de Monitor en advies op maat kunt u contact opnemen met Pieter Fris (079-322 22 41) of Michiel Linssen (079-322 22 97).

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00