Openbaar vervoer

Mede door de toenemende verstedelijking zal het openbaar vervoer in Nederland er in de toekomst heel anders uitzien. Niet alleen in de dunbevolkte gebieden waar het reguliere OV niet meer rendabel is, maar ook in de steden waar metro’s en lightrailverbindingen essentieel zijn.
Het door de Nederlandse overheid geïnitieerde Toekomstbeeld OV schetst een visie waarin treinen rijden tussen de grote steden met minder tussenstops, ruimte voor OV wordt gecreëerd in de Randstad, en dunbevolkte gebieden ontsloten worden door nieuwe concepten en voorzieningen, zoals deelauto’s en e-bikes.

Er wordt ingezet op een groot netwerk met directe verbindingen naar de drukbezochte plekken in steden met korte wachttijden en metro’s, lightrailvoertuigen en bussen die in hoge frequentie opereren. Belangrijk is te experimenteren met nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van bestaande bushaltes naar grotere ‘overstaplocaties’ met plek voor conventionele auto’s en fietsen, maar ook voor deelauto’s, e-fietsen en deeltaxi’s en die zo het gemak van reizigers kunnen vergroten.

Verder zal bij verschillende luchthavens gekeken worden of zelfrijdend vervoer mensen snel van treinstations en haltes in de omgeving naar de luchthavens kan brengen.

Samen met onze opdrachtgevers zoekt Panteia naar oplossingen die openbaar vervoer toegankelijk en betaalbaar houden. Voorbeelden van Panteia diensten op het gebied van openbaar vervoer zijn:

Ondersteuning bij verdelingsvraagstukken en financiering
Om OV te optimaliseren moeten steeds meer partijen, zoals provincies, stadsregio’s, gemeenten en OV aanbieders samenwerken. Vooral door vermindering van aanbod aan de ‘onderkant’ van het openbaar vervoer (schrappen en strekken van lijnen, minder aanbod in avonden en weekenden) ontstaan vragen over samenwerking en verdeling. Panteia ondersteunt deze vormen van samenwerking met advisering over de verdeling van kosten en opbrengsten, en de financiering van mobiliteit. Daarnaast wordt ook op internationale schaal aan overheden advies verstrekt over institutionele structuren en aanbestedingsvormen.
Van Big Data naar unieke informatie
Op basis van onze kennis en ervaring op het gebied van mobiliteit en onze ervaring met het verwerken van grote hoeveelheden data (Big Data), is Panteia in staat de vertaalslag van gegevens naar informatie te maken waarmee OV en mobiliteit kunnen worden verbeterd. Zo hebben wij bijvoorbeeld een leidende rol in de analyse van OV-chipkaart data.
Europese Commissie en Europese netwerken
De Europese Commissie bepaalt op verschillende manieren de beleidscontext voor Nederlandse organisaties. Panteia adviseert de Europese Commissie direct in het vormgeven en evalueren van beleid, waaronder het Openbaar Vervoer beleid. Daarnaast participeert Panteia in door de Europese Commissie gefinancierde onderzoeksprogramma’s.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00