Stedelijke mobiliteit

Steden huisvesten meer dan 70% van de bevolking van de EU en zijn goed voor ongeveer 85% van het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie.
In veel stedelijke gebieden zorgt de groeiende vraag naar mobiliteit voor een onhoudbare situatie: zware verkeersopstoppingen, slechte lucht, geluidshinder en een hoge CO2-uitstoot. Daarom is stedelijke mobiliteit een belangrijk agendapunt voor nationale overheden, en een speerpunt van de Europese Commissie.

Panteia is een partner voor lokale, regionale, nationale en internationale organisaties die geconfronteerd worden met de problemen van toenemende verstedelijking. Met onze focus op het collectief mobiliteitsbelang voorzien wij organisaties van informatie over stedelijke mobiliteitsvraagstukken en mobiliteitsuitdagingen, en ondersteunen wij bij het samen omzetten van deze informatie en uitdagingen in innovatieve en creatieve mobiliteitsoplossingen.

Voorbeelden van Panteia diensten op het gebied van stedelijke mobiliteit zijn:

Ontwikkeling van mobiliteitsbeleid
Een van de grote uitdagingen is aan te sluiten bij de veranderende kwaliteitsbehoeften van reizigers en tegelijk de kostendekkingsgraad van vervoer te verhogen. Daarnaast is een belangrijk vraagstuk hoe de sociale, ontsluitende functie van het openbaar vervoer zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingevuld. Het verkennen van innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen en het onderzoeken van mogelijkheden om verschillende vervoerstromen te combineren zijn daarbij essentieel.

Vanuit een positie als onafhankelijke, strategische kennispartner ondersteunt Panteia overheden en vervoerders bij het vormgeven en uitvoeren van openbaar vervoerbeleid. Wij ondersteunen door middel van het verzamelen en analyseren van beleidsrelevante informatie, en door bij te dragen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, strategieën, plannen, visies, en beleid. Daarnaast ondersteunen wij bij de monitoring, evaluatie en bijsturing van openbaar vervoerbeleid.

Prijsbeleid
Voor beleidsmakers is de uitdaging het mobiliteitsbeleid zo in te richten dat het enerzijds effectief is – zodat beleidsdoelstellingen worden bereikt – en tegelijk betaalbaar en beheersbaar. Vraagstukken over tarieven spelen bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, het doelgroepenvervoer, en het taxivervoer. Panteia ondersteunt overheden en vervoerders bij de ontwikkeling van prijsbeleid.
Doelgroepenvervoer
Doelgroepenvervoer is een verzamelnaam voor diverse soorten vervoer, zoals Wmo-, Valys-, AWBZ-, leerlingen- en zittend ziekenvervoer. Vergeleken met het regulier openbaar vervoer is de uitvoering van het doelgroepenvervoer voor opdrachtgevers relatief duur. Daarom wordt er gezocht naar mogelijkheden om het vervoer efficiënter te kunnen uitvoeren. Panteia heeft zowel kennis en ervaring van vervoer als van zorg en welzijn. Daarom is Panteia een uitstekende partner voor ondersteuning bij beleidsontwikkeling voor het doelgroepenvervoer.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00