Verduurzaming Transport en Mobiliteit

De transport en logistieke sector zet zich al langere tijd in op verduurzaming en realisatie van de energietransitie. De afgelopen jaren heeft Panteia opdrachtgevers uit de transportsector ondersteund bij de aanpak van efficiënt en schoon / klimaatneutraal vervoer, waaronder het goederenvervoersysteem in steden. Maar ook emissiereductie en het gebruik, aanbod en acceptatie van alternatieve brandstoffen. Binnen deze onderzoeken is vaak uitdrukkelijk aandacht voor de impact en kosten van de energietransitie.

Andere onderzoeken die Panteia uitvoert op dit terrein zijn stikstofberekeningen van de binnenvaart. Dergelijke stikstofberekeningen kunnen ook gemaakt worden voor andere markten, zoals het vrachtverkeer over de weg, nieuwe aanvliegroutes naar Schiphol, de bouw van een nieuw winkelcentrum of het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein. Panteia heeft de expertise in huis om u adequaat te adviseren bij de uitdagingen die voortvloeien uit de energietransitie in de transport en logistiek.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Selectie van referenties

Duurzaam personenvervoer Flevoland, Provincie Flevoland, 2019
Na het opstellen van een visie op duurzaam goederenvervoer voor de provincie Flevoland in 2018, is Panteia in 2019 aan de slag gegaan voor duurzaam personenvervoer. De rapportage is in november 2019 aangeboden aan de Provinciale Staten.

De doelstellingen van de provincie (in 2050 CO2-neutraal, in 2030 halverwege, ten opzichte van 1990) vragen om een stevige aanpak. Om bij te dragen aan de verduurzaming van de mobiliteitssector in Flevoland zal er een actieplan worden opgesteld voor duurzaam personenvervoer in Flevoland. Ter ondersteuning van het ontwikkelen van het actieplan heeft Panteia voor de provincie de CO2 effecten van mogelijke maatregelen in kaart gebracht en afgezet tegen de huidige CO2 uitstoot voor personenvervoer, die van 1990, en die van de toekomst bij ongewijzigd beleid.

 

Klimaatneutrale binnenvaart per 2050, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018-2019
In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om in het transport in het algemeen per 2050 60% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. In 1990 bedroeg de totale CO2-uitstoot van het binnenlandse vervoer nog 27,8 Mton. Onder invloed van groeiende vervoerbewegingen in zowel het personenvervoer als het goederenvervoer, is deze uitstoot toegenomen tot circa 39 Mton in 2005 en nadien gedaald tot het huidige niveau (2016) van 34 Mton.

In deze studie gaat het specifiek over het toekomstperspectief van een binnenvaartvloot die klimaatneutraal en emissievrij opereert, in 2050 of zo veel eerder als mogelijk is. Het gaat hierbij over energietransitie (vergroening) van de binnenvaartvloot en wat daarvoor nodig is. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de energietransitie (vergroening) van de vloot en dus van de afzonderlijke schepen en de bundeling van krachten in de sector met dit specifieke doel van energietransitie (vergroening) voor ogen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00